u_izradi.png

ZAŠTO INLINE

Opće je poznato da čovjek brže i lakše uči kroz igru. "Igra je prvo čovjekovo samostalno i stvaralačko iskustvo s okolinom. Ona je i jedan od prvih načina učenja koji omogućuje i djeci i odraslima da znanja koja mu mogu pomoći u racionalnoj, djelotvornoj i organiziranoj akciji pronađe u sebi i kroz vlastito iskustvo".

Kroz igru se razvijaju kognitivne, motoričke, socijalne i govorne funkcije te se utječe na razvoj samopouzdanja. Učenje kroz igru postaje zanimljivo i spontano. Budući da je hokej sportska igra na ledu od igrača se zahtjeva ovladavanje tjelesnim i umnim sposobnostima koje mu omogućuju kvalitetnije igranje. Inline hokej se smatra jednim od najdinamičnijih i najbržih sportova.

Sport kao što je hokej, omogućuje razvoj motoričkih sposobnosti kao što su ravnoteža, koordinacija pokreta, brzina, agilnost, snaga, eksplozivna snaga te mnoge socijalne vještine potrebne u timskom sportu kao što su komunikacija s drugima (komunikacija u timu, s trenerima), uvažavanje drugih i razvijanje timskog duha.

Općenito, bavljenje sportskom aktivnošću pozitivno utječe, ne samo na fizičko zdravlje pojedinca nego i na njegov psihički razvoj. Bavljenje sportom utječe na razvoj samosvijesti, jača samopouzdanje i omogućuje spoznavanje djelovanja pojedinca na cijelu grupu (grupna dinamika).

Upravo zbog toga će uz osnovni program ovladavanja vještine rolanja i rolanja u hokejaškoj opremi biti organizirane i radionice čiji je cilj upoznavanje sudionika o važnosti sklada uma i tijela kako bi se igra što bolje razumjela, da bi se što lakše pratili zahtjevi trenera i da se s obzirom na brzinu sporta razvijaju mentalne sposobnosti, pospješuje koncentracija i razvija inteligencija, brzo razmišljanje, brza prilagodba u novonastalim situacijama što pospješuje i snalaženje pojedinca u ostalim životnim situacijama, a ne samo u bavljenju sportom.